Αρχική / Medical Vision

Medical Vision Core Engine

H Core Engine είναι ο κεντρικός διαχειριστής της καρτέλας ασθενή. Διαθέτει όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για την εύκολη και γρήγορη διαχείριση ασθενών και περιστατικών.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

 • Πλήρης διαχείριση δημογραφικών στοιχείων με έτοιμες λίστες ( Ονόματα , επαγγέλματα , διευθύνσεις, google maps, ταμεία κλπ.) 
 • Εισαγωγή φωτογραφίας ασθενή.
 • Δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον πεδίων από τον ιατρό
 • Γενική εικόνα ασθενούς ανα εξετάσεις & ημερομηνίες επισκέψεων (Tree View) &
 •  Γενική εικόνα ασθενούς (Workflow View με αναλυτική αναζήτηση περιστατικών).
 • Θεράποντες και Συστήσαντες.
 • Σημειωματάριο.
 • Post IT.
 • Ασφαλιστικά Ταμεία 
 • Ιδιωτική Ασφάλιση
 • Φορολογικά Στοιχεία.
 • Παραμετρική φόρμα εκτύπωσης

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Γρήγορη αναζήτηση με την χρήση κάθε στοιχείου που συμπληρώνεται στην καρτέλα δημογραφικών του ασθενούς.
 • Αναζήτηση με όλα τα ειδικά πεδία που ορίζει ο Ιατρός ( πχ Παρούσα νόσος , Συμπεριφορά , 2ο κινητό τηλέφωνο κλπ. )
 • Αναζήτηση με ( Κατηγορίες , Υποκατηγορίες , Λέξεις Κλειδιά ) στις χαρακτηρισμένες φωτογραφίες και εικόνες περιστατικών των ασθενών
 • Παραμετρική φόρμα εκτύπωσης λίστας ασθενών
 • Προβολή και Εκτύπωση λίστας ασθενών και ετικετών

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 • Ελεύθερο κείμενο ανά ασθενή , ημερομηνία και θέμα με δυνατότητα εκτύπωσης σε παραμετρικές φόρμες.
 • Εργαστηριακά αποτελέσματα. Πλήρης διαχείριση εργαστηριακών ( Εισαγωγή , Αναζήτηση , Εκτύπωση ανά ημερομηνία και εξέταση πχ Γενική αίματος 30/6/2003 ,
 •  Συνολική λίστα εργαστηριακών ανά ασθενή ).
 • Διαγράμματα πορείας εργαστηριακών.
 • Φαρμακευτική Αγωγή , Συνταγογράφηση και παραμετρική εκτύπωση συνταγών. Ενσωματωμένη λίστα φαρμάκων Ε.Ο.Φ. με δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης προσθήκης νέων ή άλλων φαρμάκων. Παραμετρικό εκτυπωτικό φαρμακευτικής αγωγής.
 • Δυνατότητα εισαγωγής κωδικών ICD-10 Ελληνικό , Αγγλικό.
 • Πρότυπα κείμενα. Απεριόριστος αριθμός έγχρωμων πρότυπων κειμένων με δυνατότητα επεξεργασίας , προσθήκης στοιχείων απο δημογραφικά , εκτύπωσης σε Α4 Format. Ενσωματωμένος κειμενογράφος. Αυτόματη αποθήκευση στο ασθενή με βάσει την Ημερομηνία. Δυνατότητα επανεκτυπώσεις αποστολής με e-mail ως PDF ή MS Word Document.
 • Σημειώσεις τύπου post-it με αυτόματη προβολή και κωδικό ασφαλείας που αφορούν τον Ασθενή ταξινομημένες ανα ημερομηνία και ώρα εγγραφής.
 • Παρακολούθηση Βάρους & Αρτηριακής πίεσης με διαγράμματα.
 • Πορεία Εργαστηριακών (Crosstab)
 • Συμβάματα (Ημερολογιακή καταγραφή)
 • Ιστορικό Παθήσεων – Φαρμάκων
 • Voice Recording
 • Media Manager – File Manager με χρώματα 
 •  Κείμενα Ασθενή.
 • SMS Alert
 • Οδηγίες Λήψης Φαρμάκων
 • Αντενδείξεις – Δραστικές
 • Προτεινόμενη λήψη (Αρχείο Φαρμάκων)
 • Thin Client (Web & VPN)
 • Αποστολή e-mail σε ασθενείς

 

 • Αποστολή e-mail προς Θεράποντες & Συνεργάτες
 • Επισύναψη Αρχείων, Εικόνων και αποτελεσμάτων στα e-mail
 • Καταγραφή απεσταλμένων e-mail
 • Barcode Cards (Printing – Scanning – Management)
 • Προ τύπωση πλαστικών καρτών υγείας.
 • Διασύνδεση με Skype (Επικοινωνία με ασθενείς και συνεργάτες).
 • Εκτυπώσεις Διαγραμμάτων πορείας (Εργαστηριακά,Αρτ.πίεση,Βάρος).
 • Υποστήριξη νέων format εικόνων.
 • Ελληνικό DSM-IV
 • Μεγαλύτερη απεικόνιση εικόνων & κειμένων στην αρχική οθόνη δημογραφικών.
 • Προβολή εικόνων – Dicom  & Δεδομένων σε πολλαπλά Monitors (multi-monitor)
 • Τα ΚΕΝ με τις τελευταίες προδιαγραφές του υπουργείου υγείας όπως αυτά περιγράφονται τον Απρίλιο του 2012 μαζί με τα νέα κοστολόγια και τις ημέρες νοσηλείας. Είναι κατηγοριοποιημένα και υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης με πολλαπλά κριτήρια.
 • Εισαγωγή πληροφοριών ΚΕΝ σε όλα τα πεδία της εφαρμογής.
 • Αντιστοίχιση ΚΕΝ με ICD-10 Ελληνικό με δυνατότητα εισαγωγής στην εφαρμογή
 • Ιατρικές πράξεις και διαδικασίες (περισσότερες από 11.000) οργανωμένα σε ομάδες υπό-ομάδες και αναλυτικές περιγραφές όπως αυτά περιγράφονται από το
 • Πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης και ταξινόμησης.
 • Εισαγωγή Ιατρικών πράξεων και διαδικασιών σε όλα τα πεδία της εφαρμογής.
 • Δυνατότητα δημιουργίας εξειδικευμένων λιστών βάσει ιατρικών πράξεων & ΚΕΝ για άμεση χρήση στο σύστημα.
 • Ανανεωμένη λίστα φαρμάκων

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 • Διαχείριση Ραντεβού με την λογική του Microsoft Outlook (μετακίνηση , διαγραφή ανά τμήμα για τα πολύ-ιατρεία και τις διαγνωστικές μονάδες .
 • Ημερήσιο , Εβδομαδιαίο & Μηνιαίο πλάνο Επιλεγμένες ημερομηνίες.
 • Ραντεβού ημέρας σε όλα τα τμήματα ταυτόχρονα.
 • Γρήγορη καταχώρηση Ραντεβού μέσα από ασθενή ή λίστα αναμονής.
 • Γρήγορη πρόσβαση και διαχείριση στο σύνολο των ραντεβού.
 • Εκτυπωτικά παραμετρικά ( Ημερήσιο , Επιλεκτικά , Ανα Τμήμα ).
 • Λίστα αναμονής και μέσος χρόνος αναμονής ανα πελάτη & Εκτυπωτικό.
 • Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων ανάμεσα σε χρήστες
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε καρτέλα δημογραφικών από το ημερολόγιο.
 • Επανεξέταση & καταχώρηση ραντεβού από οποιαδήποτε ιατρική καρτέλα.
 • Μεταφορά ραντεβού σε άλλο τμήμα – μονάδα – ιατρό – κλινική – νοσοκομείο.
 • Αντιγραφή ραντεβού σε άλλο τμήμα – μονάδα – ιατρό – κλινική – νοσοκομείο.
 • Λογοδοσία τμημάτων μονάδων – ιατρών και προσωπικού.
 • Διασύνδεση με Οutlook
 • Διασύνδεση με Web – Tele secretary Module

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΤΙΜΟΛΟΓHΣΗ

 • Εκτύπωση παραστατικών παροχής υπηρεσιών σε Α4 ή Α5 πλήρως παραμετρικό.
 • Υπόλοιπα ανά ασθενή (απευθείας από καρτέλα δημογραφικών).
 • Παραστατικά ανά ασθενή.
 • Εκκαθαρίσεις ανά ασφαλιστικό ταμείο και περίοδο.
 • Εξετάσεις που τιμολογήθηκαν ανα ταμείο και περίοδο.
 • Διαχείριση αμοιβών συνεργατών.
 • Έσοδα περιόδου – Κατάσταση ταμείου.
 • Διαχείριση εξόδων και αναλωσίμων.
 • Κατάσταση εξόδων ανά περίοδο.
 • Προβολή & επανεκτυπώσεις παραστατικών.
 • Διασύνδεση με ΑΑΔΕ
 • Διασύνδεση με λογιστικό γραφείο – MyDATA
 • Αναλυτικές εκτυπώσεις ΑΑΔΕ MyData Hub
 • Στατιστικά
 • Εξαγωγή οικονομικών δεδομένων
 • Διασύνδεση με Λογιστικές Εφαρμογές

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – CORE ENGINE

 • Αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας & alerts σε περίπτωση αποτυχίας.
 • Δυνατότητα εκτέλεσης εντολών διαχείρισης δεδομένων & alerts σε περίπτωση αποτυχίας.
 • Διαχείριση Χρηστών, κωδικών πρόσβασης – ασφάλεια δεδομένων.
 • Διαχείριση όλων των παραμέτρων λειτουργίας της εφαρμογής. Π.χ. (Διαχείριση τμημάτων , προϊόντων & υπηρεσιών , τιμοκαταλόγων , εργαστηριακών εξετάσεων κλπ.)
 • Αυτόματη ρύθμιση των λειτουργιών της οθόνης δημογραφικών πχ. ποιες πληροφορίες θα εμφανίζονται και πως αυτές θα προβάλλονται.
 • Αυτόματη εξαγωγή κάθε εκτυπωτικού που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή MEDICAL VISION σε ( RTF , PDF , HTML , XML , EXCEL , CSV , TXT , GIF , JPG , BMP, TIFF, PNG, DICOM, JPEG2000, RLE )
 • Αυτόματη εξαγωγή δεδομένων με χρήση του προτύπου XML σε Smart Cards , Memory Sticks για την περίπτωση ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διαφορετικών ιατρείων ή/και σε XML για τις ανάγκες τηλεϊατρικής μέσω διαδικτύου.
 • Front Office

Η εφαρμογή MV Front Office αποτελεί επέκταση του βασικού μας πακέτου Μedical Vision Core και εξυπηρετεί κλινικές, πολυ-ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα παρέχοντας αυτοματοποιημένες λειτουργίες διαχείρισης ασθενών & περιστατικών

(Patient Workflow Process).

 

Το  Front Office αποτελείται από :

 • Σύστημα πολλαπλών ημερολογίων ανά τμήμα, κλινική, ιατρό, ομάδα.
 • Διασύνδεση και με τα Medical Vision Core & Tele-secretary calendars.
 • Παράλληλη απεικόνιση ημερολογίων.
 • Εισαγωγή περιστατικού.
 • Προγραμματισμός εργασιών και περιστατικών.
 • Παραπεμπτικά. (Αυτοματοποιημένη εισαγωγή)
 • Διαχείριση για Θεράποντες , Συστήσαντες.
 • HL7 Compatibility για διασύνδεση με ετερογενή ή legacy συστήματα.
 •  Workflow  Εισαγωγής Περιστατικού-Παραπεμπτικού-Τιμολόγησης.
 • Status Ασθενή – Οπτική Απεικόνιση διαδικασιών και πορείας περιστατικών ανά εξεταστικό χώρο-μονάδα-τμήμα-κλινική.
 • Αυτόματοποιημένα σενάρια τιμολόγησης – πολλαπλά παραμετρικά παραστατικά.
 • Δυναμική σχεδίαση τιμολογίων Α4,Α5
 • Group τιμολογήσεων–Καταστάσεις ατιμολόγητων.
 • Περιστατικά σε εκκρεμότητα.
 • Μηχανογραφημένο Βιβλίο Ασθενών (dot matrix).
 • Καταστάσεις – Καταθέσεις λιστών παραπεμπτικών στα ταμεία – MV Back Office.
 • Ημερήσιες καταστάσεις ελέγχου – MV Back Office..
 • Οικονομικές καταστάσεις – MV Back Office..
 • Στατιστικά Οικονομικών Δεδομένων ( Υπηρεσίες ανά τμήμα, εξέταση, μέση τιμή )
 • Στατιστικά Διαδικασιών ( Μέσος χρόνος αναμονής, Περιστατικά, Εξετάσεις ανα ώρα, ημέρα )
 • Στατιστικά Ασθενών ( Εισαγωγές-Παραπεμπτικά-Κόστη-Ιατρικά Δεδομένα )
 • Δυναμικά Εκτυπωτικά ( Ημερολογίων-Στατιστικών-Παραπεμπτικών-Ιατρικών πράξεων )
 • Διαχείριση διαδικασιών ανά χρήστη μέσα από ενοποιημένο και λειτουργικό μηχανισμό. ( Processing Console )
 • Αυτόματη καταγραφή ανά χρήστη και στατιστικά στοιχεία χρήσης.
 • Παραμετρικό περιβάλλον βάσει των απαιτήσεων της εκάστοτε  εγκατάστασης.

Analytics Modules

Ολοκληρωμένο κύκλωμα διαχείρισης και παραγωγής στατιστικών δεδομένων για ιατρικά δημογραφικά και οικονομικά δεδομένα της εφαρμογής Medical Vision

 • OLAP Cubes
 • Reports
 • Dashboards
 • Statistics Connectors for EXCEL & SPSS
 • QlikView Connectors
 • PowerPivot Integration
 • SharePoint Services
 • Third Party Applications & Software Connectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Connectors & Modules for CORE ENGINE

Η Medical Vision Core Engine διασυνδέετε μέσω connectors με λογιστικές εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών καθώς και μικροβιολογικά εργαστήρια. Διαθέτουμε λογισμικό διασύνδεσης με ιατρικές συσκευές για λήψη δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

 • Financial Connectors
 • Labs Connectors
 • Devices Realtime Connectors
 • Patient Records Connectors
 • HIS Connectors

 

Support & Remote Management

Στις υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνονται και η τηλε-υποστήριξη, το Monitoring των εφαρμογών μας αλλά και των υπολογιστών και servers, η Αυτοματοποιημένη διαδικασία Back-up, τα updates καθώς και πλήθος λειτουργιών που βοηθούν τους πελάτες μας να λειτουργούν χωρίς προβλήματα μικρές και μεγάλες υποδομές που διαθέτουν.

 • Automated Backups
 • Cloud Backups
 • Migration Scenarios
 • Upgrades & Expansions
 • Software Health Monitoring
 • Hardware, System Updates & Virus Monitoring
 • Remote Support & S/W Updates
 • Disaster Recovery Design