Αρχική / Media & Promo

Media and Promo

H blackbox αναλαμβάνει τη δημιουργία οπτικοακουστικών παραγωγών που καλύπτουν ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία από τη σύλληψη έως την τελική υλοποίηση του έργου.

Σε συνεργασία με εταιρείες Production παρέχουμε υπηρεσίες γύρω από την παραγωγή οπτικοακουστικών εφαρμογών. 


  • Promotion Video & Presentation Clips
  • Marketing Games (Game development)
  • Leasure & Learning Video Games & Trivial
  • Audio Design
  • Music clips for Ads
  • Podcasts