Αρχική / GDPR & Medical Vision

GDPR & Medical Vision


General Data Protection Regulation – Μάιος 2018

 

Ο νέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) (Regulation (EU) 2016/679) τίθεται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ από τις 25/5/2018.

Ο κανονισμός καθιερώνει ενιαίο νομικό πλάισιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Επιβάλλει μια σειρά νέων υποχρεώσεων στους υπευθύνους επεξεργασίας, οι οποίες απορρέουν από τις βασικές αρχές και ιδίως την ενισχυμένη αρχή της διαφάνειας στον τρόπο συλλογής επεξεργασίας και τήρησης δεδομένων και τη νεα αρχή της λογοδοσίας, σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με όλες τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Ο κανονισμός καταργεί τον ισχύοντα κανονισμό (Directive 95/46EC του 1995)  που θα είναι σε εφαρμογή μέχρι και τις 24/5/2018.

Η Εταιρία Blackbox με το προιόν αιχμής Medical Vision καινοτομεί για άλλη μια φορά προσφέροντάς σας την νέα αναβάθμισμένη έκδοση V. 3.7.5 η οποία είναι πλήρως συμμορφωμένη με τις νέες πιο αυστηρές διατάξεις του GDPR, και προσθέτει όλες τις νέες τεχνικές και τεχνολογίες διασφάλισης & κρυπτογράφησης της πληροφορίας σε όλα τα επίπεδα που απαιτούνται.

Ο Κανονισμός υποχρεώνει όλες τις εταιρίες που διατηρούν προσωπικα δεδομένα να προβούν στις ανάλογες ενέργειες για να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις αυτού.

 

Το κόστος της μη συμμόρφωσης.

Η τοπική Αρχή Προστασίας Δεδομένων παρακολουθεί τη συμμόρφωση. Oι εργασίες τους συντονίζονται σε επίπεδο ΕΕ.

Το κόστος της παραβίασης των κανόνων μπορεί να είναι υψηλό.

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να προγραμματίσουμε την συνολική μελέτη του πληροφοριακού σας συστήματος και την αναβάθμιση του λογισμικού μας καθώς και των διαδικασιών εντός του επαγγελματικού σας χώρου, ώστε να είστε συμβατοί με τον νεό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ.