Αρχική / HealthCare

Τα στατιστικά μας από το 2001 έως και το 2023

Customers
Loyalty 94%
Active Users
450 users
Medical Images
980 Terrabyte
Custom Projects
45 Projects
Partners
18 Partners
Support Response
Less than 2 Hours: 90%

 

Medical Vision on YouTube