Αρχική / Analytics & Statistics Solutions

Το νέο μας τμήμα αποτελείται από επιστήμονες με εξειδίκευση σε Analytics & Statistics.

Με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως R , Python και BI Tools παρέχουμε υπηρεσίες ανάλυσης και παρουσίασης στατιστικών δεδομένων πάνω σε δεδομένα και ιατρικά δεδομένα με στόχο την αποτύπωση χρήσιμων πληροφοριών για την λήψη αποφάσεων.