Αρχική / ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

 • MV Capture & Imaging Version 4.0

 

Εφαρμογή καταγραφής εικόνων , φωτογραφιών , Video από αναλογικές και ψηφιακές πηγές.

Αποθήκευση οπτικοακουστικού υλικού ανά ασθενή , εξέταση , ημερομηνία σε οργανωμένη μορφή αρχείων και με δυνατότητα χρήσης mass storage devices ( Image & Video Servers , Storage Arrays , Network Attached Storage )

Χαρακτηρισμός των εικόνων ( Κατηγορίες , Υποκατηγορίες , Λέξεις Κλειδιά ) και δυνατότητα διασύνδεσης με module Images Repository

Αναζήτηση  οπτικοακουστικού υλικού με πολλαπλά κριτήρια ( ασθενή , ημερομηνία , χαρακτηρισμό π.χ. (παθήσεις , ευρήματα , μετεγχειρητική πορεία  ) πλήρως ελεγχόμενα από τον Ιατρό.

Εκτύπωση εικόνων , Scans , Slides , Negatives , Microscope Images  σε πλήρως παραμετρικές από τον χρήστη φόρμες εκτυπωτικών.

Capture Profiles

Απεριόριστα προφίλ συσκευών καταγραφής .

 • Video Input : VGA , DVI , HDMI , Firewire , USB , Component , S-Video , Composite , URL:Streaming
 • Twain Support
 • Capture Control
 • Πλήρης έλεγχος των πηγών εισαγωγής εικόνων & video.
 • Video Codec Select
 • Video Compression Ratio
 • Video Format
 • Image Compression Ratio
 • Image Format  (All image file types)
 • Device Control ( Frame Rate , Source , Resolution , Pixel Depth )
 • Device Filters ( Brightness , Contrast , Hue , Saturation , Sharpness , White Balance )
 • Device Control ( Zoom , Focus , Tilt , Exposure , Iris , Pan , Roll , Gamma , Gain )
 • Audio ( Sample Quality , Channels )
 • Grabber Driver Management
 • Resize on the fly 2X , 4X for High Resolution Imaging 4K – 8K
 • Input Signal Recognition
 • Input Signal Filtering
 • Input Signal Normalization
 • Cold Start & Capture <2 Sec
 • Remote Control
 • Infrared multi function RC
 • Bluetooth multi function RC
 • Wired Footswitch USB

 

Image Browser

 • Προβολή και προεπισκόπιση εικόνων.
 • Εισαγωγή απο Files , Digital Cameras , Web Cameras , Twain Devices.
 • Εκτυπώσεις πολλαπλών εικόνων , φωτογραφιών , Scannings.
 • Σχεδιασμός Report Templates
 • Batch Printing
 • Διαγραφή & Μαζική Διαγραφή
 • Image & Photos Annotation
 • Πρότυπα φωτογραφιών και εικόνων με δυνατότητα Annotation και αυτόματη αποθήκευση ανα ασθενή και περιστατικό
 • Image Resize & Magnify on the Fly

 

Video Browser

 • Προβολή και προεπισκόπιση video.
 • Εισαγωγή απο File , DVD , Digital Video Cameras Twain Devices.
 • Διαγραφή & Μαζική Διαγραφή.
 • Multiples Windows Media Player Preview with : Start,Stop, Rw, Fw, Cycle .

 

Video Features

 • Δημιουργία Φωτογραφιών απο καρέ – video frames.
 • Video Control
 • Total Video to Photo Extract ( all frames )
 • Slow motion with pitch control
 • Frame by Frame
 • Selected Frames (start-end)
 • Selected Time (start-end)
 • Backward playback.
 • Video1 and Video2 Synchronized playback & frame by frame (opt).
 • 4 Concurrent Videos playback (opt)
 • Motion Detection (opt)
 • Video Overlay : Logo , Comments , Info (opt)
 • Pixelate , De-interlace Filters
 • Video Convert Utility any to any format.
 • DVD-R Burning on demand (PC)

 

Digital Video Features

 • Full DV Camera Control from PC : DV Capture – Print – Edit.

PACS Solutions – PACS Server

 • Web Interface (works over intranet or/and internet)
 • Images & Studies export.
 • Distributed PACS Management.
 • Clustering support.
 • Query.
 • HL7
 • Multiple data actions. (delete,transfer etc).
 • Cross Platform Unix , Linux , Mac & Windows.
 • Export Images over internet & intranet
 • Multiple Filter
 • Workflow Control
 • Medical Vision Patients & Imaging Connectors

DICOM Solutions – DICOM Client PC – Mac – Linux

 • Dicom 2D
 • Dicom 3D Reconstruction
 • Dicom 4D & 5D
 • Dicom CD Export & Burning
 • Images & Cine Export (all known formats)
 • Image Processing Filters
 • 2D & 3D ROI
 • Anonimizer
 • Portability features