Αρχική / ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Blackbox (R) Logo

Blackbox είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη Εταιρεία που δραστηριοποιείται από το 2001 στους τομείς της πληροφορικής, (Blackbox IT Consulting  & Software Development).

Τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας εμπιστεύονται σήμερα περισσότερες από 300  επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών και κλάδων, αλλά και επαγγελματίες και επιχειρήσεις στο χώρο της υγείας.

Με συνεργάτες και συμβούλους σε Ελλάδα και Κύπρο, παρέχουμε υψηλής ποιότητας προιόντα και υπηρεσίες ενώ παράλληλα παρακολουθούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εφαρμόζουμε με επιτυχία σε κάθε νέα πρόκληση.

Την τελευταία δεκατετία έχουμε συνάψει στρατηγικές συνεργασίες σε πολλούς και διαφορετικούς τεχνολογικούς τομείς με κορυφαίες εταιρείες. Μέσα από τις συνεργασίες αυτές προκύπτουν πρωτοπορειακά προιόντα αλλά και νέες υπηρεσίες στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας.

Βασικός μας στόχος είναι να αυξήσουμε την αποδοτικότητα-αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών σας και να απλοποιήσουμε τις οργανωτικές σας ανάγκες, με το μικρότερο δυνατό κόστος. Αυτό στηρίζεται αφενός στην εμπειρία και την τεχνογνωσία του προσωπικού και των συνεργατών μας και αφ’ ετέρου στην ύπαρξη εξειδικευμένων λύσεων & προϊόντων.

Η συνέπεια μας, καθώς επίσης και η πολύχρονη εμπειρία μας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών από τα τέλη της δεκαετίας του 80, παρέχουν εγγυήσεις για την σύναψη μακροχρόνιων συνεργασιών με κάθε πελάτη μας.