Medical Vision Version History


Επεκτάσεις – Βελτιώσεις  Blackbox Medical Vision

 Αφορά τις εκδόσεις από 3.0.0 και έως την τρέχουσα 3.8.0     ( 1ος 2009 –  4ος 2020 )

Version 2.0.0 – 3.5.0

 

 • Περισσότερα Image Format για εισαγωγή στην καρτέλα ασθενή.
 • Μεγέθυνση εικόνων στο Image Library 2X  & 4X σε πραγματικό χρόνο.
 • Περισσότερα Video Format.
 • Image Annotation με Custom Symbols ανά ιατρική ειδικότητα.

 

 • Βελτιωμένο Capture & Imaging Module με υποστήριξη περισσότερων grabber cards.

 

 • Αποστολή Email σε ασθενείς , Θεράποντες αλλά και συνεργάτες ιατρούς.
 • Email με attachment ιατρικές εικόνες , reports από το λογισμικό pdf και κάθε κλπ. αρχεία.
 • Email Signatures, Θέματα και Body Messages παραμετρικά.
 • Ιστορικό Αποστολών email.

 

 • Παρακολούθηση Βάρους με συγκριτικά δεδομένα , διάγραμμα και εκτυπώσεις σε Α4
 • Παρακολούθηση Αρτ. Πίεσης με συγκριτικά δεδομένα , διάγραμμα και εκτυπώσεις σε Α4

 

 • Εργαστηριακά Crosstab – Grid Πορείας με Εκτύπωση
 • Εργαστηριακά με διάγραμμα πορείας Trend και εκτύπωση.

 

 • Αυτόματη κλήση Skype (audio-video) μέσα από το medical vision για άμεση επικοινωνία του ιατρού με ασθενή και συνεργάτες.

 

 • Customized Lists Grid
 • ICD-10 Greek / English
 • KEN
 • KEN & ICD10 Assign
 • DRG’s

 

 • Voice Recording – Digital Recorder (καταγραφή και καταχώρηση στην καρτέλα ασθενή – απομαγνητοφώνηση) – F11
 • Oι Ψηφιακές Ηχογραφήσεις αρχειοθετούνται αυτόματα κατά ημερομηνία και είναι διαθέσιμες στα αρχεία ασθενή.
 • ΑΔΤ & ΑΜΚΑ στα πρότυπα κείμενα
 • Τιμολόγηση που καλύπτει και τις προδιαγραφές της ΚΥΠΡΟΥ

 

 • Μηχανογραφικό Βιβλίο Ασθενών DOT-MATRIX

 

 • Report Export Multi-Format .rtf .pdf .gif .tiff. Jpg .xls .csv .html .txt

 

 • Φίλτρα σε όλες τις κολώνες αναζήτησης κλπ. Grid
 • Συμβάματα & Ιστορικό Παθήσεων & Φαρμακευτική Αγωγή
 • Βελτιωμένη διαχείριση κλινικών και πολύ-ιατρείων ανα θεράπων
 • Προστασία ιατρικών καρτελών και αποκοπή ιατρικών δεδομένων από χρήστες που χρησιμοποιούν το λογισμικό πχ γραμματεία.
 • Ανάθεση Calendar ανά χρήστη ή πρόσβαση σε πολλαπλά Calendar όταν αυτό απαιτείται. (Παραμετροποίηση)
 • Αναζήτηση σε όλα ή σε μεμονωμένο Calendar σε παρελθοντικές περιόδους ή και στο μέλλον για προγραμματισμό ραντεβού και υπενθυμίσεων.
 • Επανεξέταση με reminder και εγγραφή σε ημερολόγιο.
 • Νέος βελτιωμένος file manager.
  • Οργανώνει και διαχωρίζει τα αρχεία χρωματικά και κατά τύπο υποστηρίζοντας όλα τα γνωστά format ( documents , PDF-XPS, Images- Photos, Audio, Video, Text & Web, Dicom J2K Lossless Rle Lzw )
 • Ανανεωμένο αρχείο φαρμάκων με δραστική αντενδείξεις και ενδεικτική δοσολογία.
 • Υποστήριξη BARCODE για κάθε διαδικασία του ασθενή. (Έκδοση κάρτας , Ετικέτα , αυτόματη πρόσβαση στα δεδομένα του ασθενή από οποιαδήποτε σημείο Barcode Reading)
 • Front Office για πολύ-ιατρεία & Διαγνωστικά κέντρα με αυτοματοποιημένες διαδικασίες εισαγωγής – παρακολούθησης περιστατικών με αυτόματη τιμολόγηση – παραπεμπτικά και στατιστικά.
 • Βιβλίο Ασθενών ενσωματωμένο στην απλή τιμολόγηση.

 

New Module: Mini PACS Server (VPN & WEB) και διασύνδεση με όλα τα γνωστά DICOM Clients (OSIRIX, CLEAR CANVAS etc.)

New Module: Back-office Automation (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ & ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ)

New Module: Ψυχιατρικό – Ψυχοθεραπευτικό & DSM IV

New Module: Καρδιολογικό Υπερηχογράφημα με τα τελευταία διεθνή specifications

New Product: Medical Vision Mobile (Smartphone & Tablet) IOS, Android, Blackberry, Windows Phone 8 & Windows 8 Tablet

New Module: Cubes Vision III – Statistics – Reporting & Charting.

New Module: Opt II (Οφθαλμολογικού)

New Module: Διασύνδεση με Οφθαλμολογικά Ιατρικά μηχανήματα και λήψη δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

New Module: Δυναμικά ερωτηματολόγια για όλες τις ιατρικές ειδικότητες με scoring.

 

 

 

V.3.5.1                                                                                                                                               

 

Module Front Office II:  Πακέτα εξετάσεων και αυτόματη παραγγελία εργαστηριακών και barcodes.

Ανάλυση Πιστωτικών καρτών, τραπεζικών καταθέσεων και επιταγών.

Διασύνδεση με λογιστικές εφαρμογές για αυτοματοποιημένα άρθρα παροχής υπηρεσιών.

 

Νέα καρτέλα χειρουργικού με αυτόματη εισαγωγή δεδομένων μέσω λιστών.

Ιστολογική αξιολόγηση βάσει παγκόσμιας προδιαγραφής.

ΤΝΜ Staging

 

Βελτιώσεις στο module παρακολούθηση βάρους με ταυτόχρονη πορεία BMI.

Διασύνδεση με καρτέλες Ιατρικής Παρακολούθησης & Γυναικολογικής παρακολούθησης με αυτόματη εισαγωγή δεδομένων βάρους στην παρακολούθηση.

 

Image Library III: Βελτιωμένο preview εικόνων με βάσει την υψηλή ανάλυση των νέων ιατρικών οθονών 3Κ, 4Κ, 6K, 8Κ.

Capture & Imaging: Image Double & Quad Resizing Algorithm on the fly (capture process).

Google Maps για τις διευθύνσεις ασθενών (Ιατροί που επισκέπτονται ασθενείς κατ’ οίκoν)  

Google Maps για τις διευθύνσεις Θεραπόντων, Συστησάντων, Κλινικών  

Πρόσβαση στα κείμενα Ασθενή από Εικόνες & Video                            (Shortcuts)

Πρόσβαση στις εικόνες & Video από τα Κείμενα Ασθενή                      (Shortcuts)

Μεταφορά & Αντιγραφή ραντεβού από – προς Calendar (MultiCalendar).

Βελτίωση application speed performance : +35%

 

 

 

V.3.5.5                                                                                                                                               

 

Medical Vision Database Performance Improvements >10%

 

Module OB/GYN:  Σε όλες τις φόρμες υπερηχογραφίας υπάρχουν νέα πεδία:

 

Αιτία Προσέλευσης – Ένδειξη            από Ασθενή

Αντιμετώπιση                         από Ιατρό (ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ Workflow)

Νέα πεδία εμβρύων

Κινήσεις Εμβρύου                   Custom Listing            & Default Value

Ωριμότητα Πλακούντα                      Scale              & Default Value

Ποσότητα Αμνιακού υγρού με λίστα                        & Default Value

 

US BTrimester: Ανατομικά στοιχεία εμβρύου με χαρακτηρισμό & αναλυτική περιγραφή ανά σύστημα.

Βιοφυσικό προφίλ Εμβρύου με customized score ανα ερευνητή Manning & Vintzileos.

Ένδειξη σε όλα τα υπερηχογραφήματα κύησης με προβολή στο συνολικό workflow καρτέλα ασθενή.

Ηλικία U/S: αλλάγη ηλικίας U/S , ΤΕΡ βάσει U/S και ΠΗΤ βάσει U/S σε όλη τη διάρκεια της κύησης.

Search & Filtering σε όλες τις λίστες – grid (Medical & Διαχείρισης)  –  Top Row.

 

Module Opth III: Νέα καρτέλα οφθαλμολογικού για ιατρεία και πολύ ιατρεία με annotation

Module Image Data Mining: Νέο module αναζήτησης ιατρικών περιστατικών μαζικά για εικόνες που έχουν χαρακτηριστεί με ICD-10 ή customized lists με εκτύπωση και εξαγωγή υλικού σε περισσότερα από 10 βασικά format για παρουσιάσεις σε συνέδρια.

Module Custom Financials: Νέο module οικονομικών στατιστικών με SQL Scripting και αυτόματη εξαγωγή σε EXCEL.

Module Πρακτικό Χειρουργείου ORTHO : Νέο module πρακτικού χειρουργείου για ορθοπεδικούς με εξειδίκευση στο Γόνατο και το Ισχίο (Περιλαμβάνει οθόνες εισαγωγής υλικών εταιρειών αλλά και δυναμικές εκτυπώσεις στα μέτρα της κάθε κλινικής, χειρουργού, αναισθησιολόγου)

Module CARDIO : Νέο (Κάρδιο-υπερηχογράφημα / Triplex) : specifications January / 2015

 

 

 

V.3.6.0                                                                                                                                               

 

Διαθέσιμη 11ος 2015

 

Προσφέρει συμβατότητα με τα νέα WINDOWS 10 Desktop & Tablet

Αλλαγές σε Scanning Process για συμβατότητα με WIN10.

Βελτιστοποίηση κώδικα και βιβλιοθηκών για μέγιστη συμβατότητα με το νέο λειτουργικό.

 

Πλήρης συμβατότητα back-end sources με SQL SERVER 2014 & SQL SERVER 2016

POWER BI Dashboards για Calendars, Financials & Medical Data.

Βελτιωμένο Σπερμοδιάγραμμα με τις πρόσφατες διεθνείς προδιαγραφές

Module IVF2: Νέο προετοιμασία για IVF – ICSI με διασύνδεση αποτελεσμάτων από τα Labs. Σχολιασμό και πορεία εξετάσεων καθώς και reporting – export σε πολλαπλά format.

Module Connectors: Connect internal Labs & Results with InVitro LABS Results thru XML BRIDGE

Module Advanced Financial: Αυτοματοποιημένο σύστημα παρακολούθησης πλαφόν για ιατρικές πράξεις ΕΟΠΥΥ και διασύνδεση με Excel.

New EMAIL Service Settings for large installations: Δυνατότητα επιλογής mail server ανά χρήστη με ανεξάρτητη επιλογή authorization ssl και port settings

 

Module Connectors: Connect internal Labs & Results with Medisyn LABS Results thru XML BRIDGE

Customized Toolbox: Create Toolbox Bars with custom actions, for fast form and reports exchange. Touch Friendly

 

 

 

V.3.6.6                                                                                                                                   

 

Διαθέσιμη 3ος – 12ος 2017

 

Βελτίωση συμβατότητας με τις νέες releases WINDOWS 10 Desktop & Tablet

Βελτιστοποίηση κώδικα και βιβλιοθηκών για μέγιστη απόδοση στις νέες Windows Version

Πλήρης συμβατότητα back-end sources με SQL SERVER 2016 & SQL Server for Linux

POWER BI Dashboards Version 2 για Calendars, Financials & Medical Data.

Module Connectors: Connect internal Labs & Results with BioForma LABS Results thru XML BRIDGE

 

Προετοιμασία & Εξετάσεις Κύησης – Dashboard

Προετοιμασία Για εξωσωματική – Quick Input Version

Appointments – Patients List Multi Column Filtering

Multi Calendar Module – Έως 20 ημερολόγια ανά Module & Απεριόριστα Ημερολόγια – Modules

Module Connectors: Connect internal Labs & Results with JLCS LABS Results thru DATABASE bidirectional data exchange.

 

 

 

V.3.7.5 – GDPR SPEC                                                                                                                            

 

Διαθέσιμη 4ος 2018

 

Βελτίωση ασφάλειας δεδομένων και πράσβασης στο ιατρικό λογισμικό με βάση τις νέες οδηγίες του GDPR.

Encryption – 2-way verification κατά την πρόσβαση (fully encrypted access information)

DPO User is a default entity for V. 3.7.5.

Medical Vision Logging Version 2: New advanced and detailed Users & Process Logging

Πλήρης συμβατότητα με SQL SERVER 2017 & SQL Server 2017 for Linux.

New Multi Calendar Module : 20 Concurrent Calendars για ιατρικά κέντρα, μονάδες, κλινικές .

Cloud Desktop & Tablet Version: 3.7.5 GDPR – SPEC.

POWER BI Dashboards Version 3: Calendars, Financials & Medical Data.

New Customized Medical Forms.

GDPR Processing – Transactions Consent – Patient Documents (Store – Retrieve)

DPO Auditing Support (UTILITIES for DPO Processing GDPR – SPEC)

Calendar & MultiCalendar Search Module – Printing & Preview

New SMS Module for Appointments with selection & parameterization

New SMS Module for Patients & Informative Messages (Single & Multi)

New Customized Reporting with automation for X-RAYS Dept Results (quick multi-lingual reporting)

Search Fonts Resize

Search New Patient Shortcut

4K Resolution for All Forms Size

CSBridge :  CS HDIKA Gateway for EOPYY & Drugs Prescription

Αυτοματοποιημένη τιμολόγηση παραπεμπτικων ΕΟΠΥΥ

Tablet – Patient Registration + GDPR Consent (Signature)

zUtilitesSecurity Suite Addon (Υπηρεσίες προστασίας συστημάτων και δεδομένων)

 • zDrive – Cloud Backup
 • Anti-disaster (Antimalware)
 • Local Security (Antivirus Antispam etc)
 • Mail services – Security
 • DNS services – Security
 • Cloud Drive
 • Sync your data
 • Secure Share and Distribute data
 • Web services

 

 

 

V.3.8.0GDPR SPEC                                                                                                                            

 

Διαθέσιμη 4ος 2020

 

Compatible with the latest SQL SERVER 2019 Windows / Linux.

Gastro V.2 – New Features Forms & Reports

New Appointments & MultiCalendars with Responsible & Medical Procedure Entities for Data

analytics and dashboards

Appointments: New Visualization Engine for Multi Calendars + Active Hours for each of 20 cals.

New Extended Power BI Extensions & Dashboards (For Medical & Workflow entities)

ICPC Specification on All Forms & Reporting

 

CS Data Connectors – MedinfoBook (medical data – appointments notification)

CS Data Connectors for Patients Registration – CS Hospital Information Systems

CS Data Connectors for Appointments & Multi-Calendar Workflow – CS HIS

CS Data Connectors Clinical Data Interchange & Workflow – CS HIS