ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΗ


 

 

Στον τομέα της τηλε-ιατρικής και έχοντας εμπειρία εγκαταστάσεων σε Ελλάδα και Κύπρο παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσης διασύνδεσης και διαχείρισης δεδομένων, ιατρικής εικόνας και διάγνωσης.

 

Υποστηρίζουμε μονάδες κλινικές και ιατρεία τα οποία είναι κατανεμημένα σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

 

 • Real Time Distributed multi lingual Reporting
 • Real Time Imaging Printing & Distribution
 • By Distance Examination & Real time Preview
 • Real time Devices Monitoring & Data Feed
 • Web Access to PACS & DICOM Medical Data & Images
 • E-Mail Collaboration & Communication Automation
 • Tele Secretary Services
 • Workflow Processing
 • Chat & Teleconference
 • Remoting Procedures
 • Secure Access to Medical Info with 1024Bit Encryption
 • Low Speed Connections  <1Mbps with advanced compression algorythms
 • Centralized Medical & Financial Statistics
 • Centralized Data Mining & Data Warehouse over Medical Data.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις τηλε-ιατρικής μπορούμε να σας παρουσιάσουμε τα project που ήδη έχουμε υλοποιήσει αλλά και να σχεδιάσουμε λύσεις πάνω στις ανάγκες σας.