ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 

 

 

 

Κάθε ιατρική ειδικότητα τη εφαρμογής μας αποτελείται από τις εξειδικευμένες καρτέλες – οθόνες και εκτυπωτικά (πολυγλωσσικά) τα οποία παραμετροποιούνται ώστε να παρέχουμε το επίπεδο πληροφόρησης που χρειάζεται ο κάθε ιατρός ή/και μονάδα. Παράλληλα αναπτύσσουμε καρτέλες και εκτυπωτικά κατά παραγγελία για κάθε ειδικότητα με σκοπό να καλύπτουμε επιπλέον ανάγκες. (Tailor Made Modules)

Οι ειδικότητές μας είναι οι ακόλουθες και μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους σε πολυ-ιατρεία και κλινικές  :

 • Αγγειολόγοι
 • Ακτινολόγοι
 • Ακτινοδιαγνώστες
 • Γαστρεντερολόγοι
 • Γυναικολόγοι-Μαιευτήρες & Ιατρεία IVF
 • Δερματολόγοι
 • Διαιτολόγοι
 • Διαβητολόγοι
 • Ενδοκρινολόγοι
 • Ειδικοί παθολόγοι
 • Θεραπευτικές Μονάδες
 • Καρδιολόγοι
 • Κέντρα & Μονάδες IVF
 • Κέντρα Αποκατάστασης
 • Μικροβιολόγοι & Μικροβιολογικά Εργαστήρια
 • Ορθοπεδικοί
 • Οuροδυναμικά κέντρα
 • Ουρολόγοι
 • Ογκολόγοι
 • Οφθαλμίατροι & Οφθαλμολογικές Μονάδες
 • Παθολογοανατόμοι
 • Παθολόγοι
 • Φυσίατροι – Φυσιοθεραπευτές & Χειροπρακτικοί
 • Χειρουργοί
 • Ψυχίατροι
 • Ψυχολόγοι
 • ΩΡΛ